Izvor vijesti

S osnovne na dopunsku listu lijekova u 2018. godini prešao je 41 lijek u 72 pakiranja. Riječ je uglavnom o lijekovima za liječenje kardiovaskularnih i neuroloških bolesti

SHARE