Izvor vijesti

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa izvođačem radova obišao je radove na izgradnji 9. transverzale, gdje je u toku postavljanje posljednjih stubova mosta, čija će izgradnja uslijediti u narednom periodu.

– U toku je izgradnja posljednjeg obalnog zida koji će se nalaziti sa druge strane željezničke pruge, nakon čega se može završiti gradnja mosta. Završetkom tih radova ostaće još da se izgradi kružni tok i spoj sa ulicom Safeta Zajke. To je dio posla koji ćemo pripremati u ovoj godini i vjerovatno realizirati sa sljedećom godinom…- izjavio je načelnik Efendić.

Radi se o realizaciji ugovora u vrijednosti od oko 10 miliona KM i veoma zahtjevnom projektu. Da bi se došlo do aktuelne faze prethodno su izvedeni veliki građevinski radovi, prije svega rješavalo se pitanje željezničke stanice, uključujući privremeno izmještanje jednog kolosjeka, kao i izmještanje velikog dijela kanalizacione mreže u vrijednosti od oko milion KM. Nogometni stadion kojeg koristi FK „Biser“, također, je van funkcije, a raspisan je tender za izbor izvođača radova za izgradnju zamjenskog terena. U toku su i pripreme za rješavanje privremenih objekata koji se nalaze na lokalitetu, gdje će biti spoj sa ulicom Safeta Zajke.

– Vjerujem da ćemo u saradnji sa Direkcijom za puteve i Zavodom za izgradnu KS-a naći rješenje i za te objekte obzirom da je već ranije uvedena praksa na 12. i južnoj longitudinali da se plati jedna vrsta nadoknade za građevinsku vrijednost privremenih objekata koji se nalaze na trasi buduće saobraćajnice – pojasnio je Efendić.

Kako bi se i taj dio posla mogao dovršiti, potrebno je da Skupština KS-a donese odluku poput one koja je donesena prilikom rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na 12. i južnoj longitudinali, saopćeno je iz općinske Pres-službe.

Vijest U toku postavljanje posljednjih stubova za izgradnju mosta na 9. transverzali se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

SHARE