Izvor vijesti

Najpoznatiji palindrom u našim krajevima je rečenica ‘Ana voli Milovana’ koju kada čitate natraške, kazuje isto. Palindrom dolazi od grčke riječi koja znači – ‘ono što teče unatrag’

SHARE