Izvor vijesti

Poslodavac: Globalna hrana d.o.o. / McDonald's

Mjesto rada: Pula
Rok za prijavu: 16.10.2019.

Više informacija o ovom poslu možete pogledati na linku : OVDJE

SHARE